Schapen

De Elspeter schaapskudde

Voor actuele informatie verwijs ik de bezoeker naar de officiële website.

Op de website van De Veluwnaar (weblog van de Jac. Gazenbeekstichting) staan veel verhalen van Christien.

Op deze website staat de volgende informatie over de schaapskudde:

Valide CSS!   Valide HTML5!