datum: 2023-11-28
betreft: Maatweg, perceel F8529

Beste,

Ik ben voornemens het land aan de Maatweg, perceel F8529, groot ca. 3,6 ha, te verkopen. Zie onderaan voor een overzicht.

Van belang is dat de grond verpacht is t/m 31 december 2025. Een koop van het land voor die datum impliceert een overname van het pachtcontract, zodat de vrije beschikking van het land pas op de eerste dag van 2026 ontstaat.

Vanzelfsprekend heeft de huidige pachter een gevestigd belang en heb ik hem dus al eerder geïnformeerd. Zijn belangen zal ik met voorrang behandelen.

Merk op dat behalve de gangbare prijs van landbouwgrond zijn ook van belang de unieke ligging van het perceel en de op lange termijn mogelijke ontwikkelingskansen (woningnood is een groot en groeiend probleem, het nieuwe Kabinet zal wat moeten).

Gezien de grootte van het perceel wil ik eerst inventariseren wie er nog interesse hebben en welke aankoopprijs eventuele kopers in gedachten hebben. Op basis daarvan kan ik ofwel met een enkele partij doorgaan, ofwel de verkoop annuleren, ofwel alsnog een open inschrijving via de notaris organiseren.

Graag ontvang ik binnen drie weken (dus uiterlijk 19 december) een voorlopig, niet-bindend, niet-verplichtend bod, per email; post@evert.net

Met vriendelijke groet,

Evert Mouw